Hodnocení služeb knihovny - anketa

01.09.2015 06:11

 

Vážení čtenáři,
Obecní knihovna ve Slavkově spustila od 1.9. 2015 anketu na hodnocení svých služeb.

On-line dotazník je dostupný na adrese https://goo.gl/forms/v1xZL37x0t

Věnujte prosím vyplnění dotazníku chvilku času. Průzkum je anonymní, vítány jsou všechny názory.

Výsledky ankety budou následně zveřejněny.

Děkujeme za Vaše odpovědi a čas, který tomuto dotazníku věnujete.

S pozdravem Vaše knihovna.

 
 

 

 

 

 

 

 

goo.gl/forms/v1xZL37x0t