Literární hodina pro páťáky

16.06.2016 18:02
 Ve čtvrtek 12. května navštívili knihovnu páťáci ze školy v  Horním Němčí. Téma tohoto setkání bylo ROMÁN - POVÍDKA. Seznámili se s tvorbou Karla Poláčka a poslechli si audio úryvek z knihy Bylo nás pět. Potom se pobavili nad povídkami z knihy Živočichopis Miloše Macourka. A nakonec se pokusili napsat vlastní povídku. O tom, že jejich práce byly velice zdařilé, se sami můžete přesvědčit v knihovně.