Pozvánka na besedu o historii rodů na Slovácku

03.05.2018 17:22

V pátek 4. května 2018 bude v Kunovicích v Panském dvoře přednáška Historie vašeho rodu. Začátek v 17 hodin.

Přednáška bude o historii rodů na Slovácku a nejnovějším výzkumu středověkého osídlování Moravy

z hlediska genetické genealogie.

Přednášet budou pan Mgr. Bc. Martin Kotačka a pan Mgr. Marek Blahuš z Masarykovy univerzity v Brně.

Dozvíte se, co o našem pùvodu může prozradit naše vlastní DNA a bude vám představen nový zpùsob

zkoumání osídlování regionu Slovácko, kterého se můžžete zúčastnit i vy sami.

Pøednáška bude o historii rodù na Slovácku a
nejnovìjším výzkumu støedovìkého osídlování Moravy
z hlediska genetické genealogie.
Pøednášet budou pan Mgr. Bc. Martin Kotaèka a pan
Mgr. Marek Blahuš z Masarykovy univerzity v Brnì.
Dozvíte se, co o našem pùvodu mùže prozradit naše
vlastní DNA a bude vám pøedstaven nový zpùsob
zkoumání osídlování regionu Slovácko, kterého se
mùžete zúèastnit i vy sami.
MùžPøednáška bude o historii rodù na Slovácku a
nejnovìjším výzkumu støedovìkého osídlování Moravy
z hlediska genetické genealogie.
Pøednášet budou pan Mgr. Bc. Martin Kotaèka a pan
Mgr. Marek Blahuš z Masarykovy univerzity v Brnì.
Dozvíte se, co o našem pùvodu mùže prozradit naše
vlastní DNA a bude vám pøedstaven nový zpùsob
zkoumání osídlování regionu Slovácko, kterého se
mùžete zúèastnit i vy sami.
Mùž